PL EN

Regulamin sklepu internetowego

Formułowanie wzorców umów, w tym takich jak regulamin sklepu internetowego, nie jest prostym zadaniem. Wymaga uwzględnienia szeregu zmieniających się przepisów prawa zapewniających przede wszystkim bezpieczeństwo kontraktowe konsumentom, przy jednoczesnym naturalnym dążeniu do zabezpieczenia interesów własnych przez przedsiębiorcę.

JPL Group kompleksowo przygotowuje portale i sklepy internetowe w wejściu na rynek usług, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów Prawa konsumenckiego, telekomunikacyjnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ochronie danych osobowych. Pomagamy również tym przedsiębiorcom, którzy swoje produkty lub usługi chcą kierować do odbiorców poza granicami Rzeczypospolitej.

W tych ramach oferujemy:

  • Przygotowanie regulaminów sklepów internetowych
  • Przygotowanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, które są dedykowane m.in. dla portali internetowych, programów lojalnościowych, aplikacji mobilnych
  • Przygotowanie założeń do przetwarzania danych osobowych poprzez odpowiednie zbudowanie klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych, „na marketing”, udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim etc.
  • Przygotowanie Polityk i Regulaminów zabezpieczających prawa właściciela portalu lub sklepu (Polityki prywatności)
  • Audyty już obowiązujących Regulaminów pod kątem klauzul abuzywnych

Przygotowane przez nas dokumenty zapewniają przedsiębiorcom bezpieczeństwo prawne – zarówno w relacjach z konsumentami, jak i organami kontrolnymi w tym m.in. Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Dokumenty przygotowywane przez JPL Group nie mają charakteru pudełkowego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Wszystkie materiały przygotowywane są w następstwie analizy obecnej sytuacji Klienta, jak również jego planów biznesowych, czy już obowiązujących procesów w firmie. Dzięki temu regulamin sklepu internetowego oraz inne regulaminy i polityki, jakie otrzymuje od nas Klient, są kompatybilne z jego branżą, stosowanymi narzędziami informatycznymi czy obowiązującymi u niego procesami.

Swoje usługi świadczymy już na etapie wdrażania pomysłu stworzenia portalu, sklepu internetowego lub innego narzędzia e-commerce, na wstępie opiniując legalność przedsięwzięcia, a następnie wskazując na kierunek jego projektowania i budowy, kończąc na przygotowaniu wyżej wskazanych dokumentów.

ul. Wrzesińska 12 lok. 27, 03-713 Warszawa
Tel: (+48) 22 841 05 48
Email: biuro@jplgroup.pl