PL EN

Inspektor ochrony danych osobowych

Sprawdź kto to jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych i jak może pomóc twojej firmie

Kiedy należy skorzystać ze wsparcia inspektora ochrony danych osobowych?

Głównym zadaniem inspektora danych osobowych jest weryfikowanie, czy w danym przedsiębiorstwie przestrzegane są wszystkie przepisy związane z ochroną danych osobowych. To bardzo ważny obowiązek, a osoby zatrudnione w firmie często nie mogą samodzielnie zająć się tą kwestią. Konieczna jest bowiem nie tylko świetna znajomość prawa i ciągłe aktualizowanie tej wiedzy. Liczą się też doświadczenie i kompetencje, pozwalające np. sporządzać profesjonalne oceny ryzyka dot. ochrony danych osobowych w konkretnym miejscu.

Czytaj więcej

System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bezpieczeństwo informacji to temat, który podejmuje się coraz częściej. Obecnie to informacja nierzadko jest najważniejszą wartością, na której firma może zbudować swoją przewagę konkurencyjną, skutecznie planować procesy, wdrażać zmiany i dynamicznie reagować na potrzeby rynku. Zależy nam na tym, żeby nasi klienci mieli pewność, że ich dane są odpowiednio chronione. Oferujemy systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, które powstały z myślą o przedsiębiorstwach nowoczesnych i dostrzegających zagrożenia związane z poufnością danych.

Czytaj więcej

Doradztwo prawne dla e-biznesu

W ramach tej praktyki oferujemy wyspecjalizowane doradztwo prawne dla e-biznesu w zakresie prawa ochrony danych osobowych, nowych technologii, e-commerce, prawa autorskiego i reklamy. E-biznes stawia przed przedsiębiorcami bardzo wiele wyzwań i zadań prawnych, które podlegają również permanentnym zmianom. Wiele zadań wynikających z często niejasnych przepisów prawa może być zakwestionowanych przez dedykowane organy kontrolne. Dotyczy to przede wszystkim przepisów chroniących dane osobowe i prawa konsumentów.

Czytaj więcej

Audyt ochrony danych osobowych

„Oferowany przez JPL Group audyt ochrony danych osobowych przeprowadzany jest przez zespół składający się ze specjalistów IT oraz prawników. Jego celem jest zbadanie zgodności Klienta z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, jak również ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych przepisów szczególnych regulujących przetwarzanie danych osobowych u Klienta, w tym m.in. prawa telekomunikacyjnego.”

 

Czytaj więcej

Audyt bezpieczeństwa informacji

Audyt IT i bezpieczeństwa dotyczy ustalonych wcześniej w zależności od zapotrzebowania Klienta zagadnień związanych z zarządzaniem IT w przedsiębiorstwie oraz bezpieczeństwem danych i informacji przetwarzanych w systemach IT. Informacje przetwarzane lub przesyłane w systemach informatycznych muszą być właściwie chronione przed zagrożeniami, w związku z tym głównym celem audytu IT jest wspomożenie optymalizacji procesów IT i bezpieczeństwa, podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach bądź też minimalizacja ryzyk operacyjnych i bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Zależy nam na pełnym zadowoleniu Klientów, dlatego też prowadzony przez nas audyt bezpieczeństwa informacji jest za każdym razem kompleksowy i odbywa się na bazie aktualnych przepisów prawa. Pracujący dla nas audytorzy to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia audytów w obszarze bezpieczeństwa informacji.

Czytaj więcej

Regulamin sklepu internetowego

Formułowanie wzorców umów, w tym takich jak regulamin sklepu internetowego, nie jest prostym zadaniem. Wymaga uwzględnienia szeregu zmieniających się przepisów prawa zapewniających przede wszystkim bezpieczeństwo kontraktowe konsumentom, przy jednoczesnym naturalnym dążeniu do zabezpieczenia interesów własnych przez przedsiębiorcę.

JPL Group kompleksowo przygotowuje portale i sklepy internetowe w wejściu na rynek usług, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów Prawa konsumenckiego, telekomunikacyjnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ochronie danych osobowych. Pomagamy również tym przedsiębiorcom, którzy swoje produkty lub usługi chcą kierować do odbiorców poza granicami Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej

Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych

„Zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zaleca się, aby każdy podmiot przetwarzający dane osobowe posiadał odpowiednią dokumentację dotyczącą procedur i mechanizmów przetwarzania danych oraz ich bezpieczeństwa”

  • Polityki Bezpieczeństwa
  • Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi
  • Wzory upoważnień do przetwarzania danych osobowych
  • Umowy o poufności
Czytaj więcej

Plany działań dla operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych

Operatorów pocztowych i przedsiębiorstwa telekomunikacyjne wspieramy w przygotowaniu kompletnych planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Głównym celem planów jest gotowość do podejmowania czynności zależnie od zagrożenia, aby umożliwić odtworzenie bądź też utrzymanie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz pocztowych dla służb oraz pozostałych użytkowników.

W imieniu Klienta przeprowadzamy wszelkie niezbędne uzgodnienia, prowadzimy korespondencję z właściwymi urzędami, sporządzamy procedury aż do ich akceptacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Czytaj więcej

Przejęcie obowiązków IOD

„Inspektor Ochrony Danych (IOD) jest wyznaczany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) i jest osobą, której zadaniem jest m. in.:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
d) współpraca z organem nadzorczym;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Poprzez przejęcie funkcji IOD pozwalamy naszym Klientom skupić się na przedmiocie ich działalności, a my robimy to, na czym znamy się najlepiej.

 

Czytaj więcej

Testy penetracyjne

Na życzenie Klientów nasi eksperci IT przeprowadzają testy penetracyjne. Ich głównym celem jest sprawdzenie stanu bezpieczeństwa danego systemu, który poddawany jest testom. Są one tak skuteczne, ponieważ naśladują działania hakera, który z dowolnego miejsca globu próbuje uzyskać dostęp bądź przejąć kontrolę nad systemami informatycznymi sieci, aplikacji mobilnych, aplikacji, infrastruktury, rozwiązań opartych o chmurę, stacji roboczych. W rezultacie testy penetracyjne pozwalają na sprawdzenie ich odporności i podatności na próby złamania zabezpieczeń w warunkach rzeczywistych.

Nasi specjaliści wykorzystują różnego rodzaju metodyki testów penetracyjnych, które powodują, że jesteśmy w stanie sprawdzić dany system bardzo dokładnie. Po wykonaniu testów przekazujemy Klientowi raport, który przedstawia stan bezpieczeństwa wraz z ewentualnie wykrytymi problemami oraz sposobami ich usunięcia, a także rekomendacjami, które mają na celu zwiększenie jego poziomu bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Szkolenia

W JPL Group chcemy dzielić się naszym doświadczeniem, w związku z tym prowadzimy również kompleksowe szkolenia bazujące na naszej szerokiej wiedzy i wieloletniej praktyce, dzięki którym mogą Państwo przygotować swoich pracowników do pełnienia określonych funkcji w zakresie ochrony informacji.

Organizujemy szkolenia otwarte dedykowane dla przedstawicieli różnych organizacji, jak również szkolenia zamknięte dedykowane dla konkretnego Klienta i dopasowane do specyfiki jego działalności. Dzięki temu zajęcia prowadzone przez nas wyróżniają się optymalną efektywnością i są przyszłościową inwestycją.

Czytaj więcej

Zarządzanie kryzysowe

Wspieramy organy administracji publicznej w przygotowywaniu planów <strong>zapobiegania sytuacjom kryzysowym</strong>. Głównym celem <strong>zarządzania kryzysowego</strong> jest takie kierowanie bezpieczeństwem, aby zapobiegać występowaniu sytuacji kryzysowych, prowadzić kontrolę zaplanowanych działań, odpowiednio reagować w razie wystąpienia kryzysów, a także kompleksowo usuwać ich skutki wraz z odtwarzaniem właściwej infrastruktury o zasobów. W ten sposób w przypadku nieoczekiwanych zmian możliwe będzie natychmiastowe podjęcie stosownych działań.

Czytaj więcej
ul. Wrzesińska 12 lok. 27, 03-713 Warszawa
Tel: (+48) 22 841 05 48
Email: biuro@jplgroup.pl