PL EN

Audyt ochrony danych osobowych

„Oferowany przez JPL Group audyt ochrony danych osobowych przeprowadzany jest przez zespół składający się ze specjalistów IT oraz prawników. Jego celem jest zbadanie zgodności Klienta z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, jak również ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych przepisów szczególnych regulujących przetwarzanie danych osobowych u Klienta, w tym m.in. prawa telekomunikacyjnego.”

W ramach audytu zostaną m.in.:

 • Zbadane systemy techniczno-organizacyjne ochrony danych osobowych
 • Przeanalizowane zabezpieczenia systemów informatycznych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa
 • Przeanalizowane dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Przeanalizowane umowy, które mają związek z przetwarzaniem danych osobowych
 • Ustalone zasady przetwarzania danych osobowych, pod kątem legalności i adekwatności, przetwarzania danych osobowych
 • Zbadane systemy techniczno-organizacyjne ochrony danych osobowych
 • Przeanalizowane zabezpieczenia systemów informatycznych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa
 • Poziom wiedzy pracowników i współpracowników
 • Transgraniczne przepływy danych osobowych

W następstwie przeprowadzonego audytu Klient otrzymuje:

 • Raport, który jednocześnie jest prezentowany przed wskazanym przez Klienta gronem – najczęściej przed Zarządem Spółki
 • Dokumentację tj. Politykę bezpieczeństwa i Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi
 • Wzory klauzul i umów wymaganych przez przepisy, których sprawdzanie audytowe dotyczyło
 • Pakiet konsultacyjny

Przeprowadzony przez audytorów JPL Group audyt ochrony danych osobowych na życzenie Klienta może zostać uzupełniony o przeszkolenie pracowników w celu podniesienia poziomu wiedzy, z uwzględnieniem wyników audytu. Przeprowadzone szkolenie umożliwi wdrożenie pracowników w wyniki audytu i w zadania, jakie w następstwie audytu należy wykonać.

Raport, jaki zostanie przygotowany po audycie przez audytorów JPL Group, będzie wskazywał nie tylko na uchybienia lub zalecenia, które doprowadzą audytowanego do zgodności z przepisami prawa, ale będzie on również zbiorem konkretnych rozwiązań dla Klienta m.in. klauzul, jakie należy wdrożyć, czy zapisów umownych, o jakie należy aneksować funkcjonujące u administratora danych umowy. We wnioskach pokontrolnych audytorzy mają też na uwadze plany biznesowe Klienta, uwzględniając w treści Raportu tzw. „uwagi na przyszłość”, które stanowić będą dla audytowanego wytyczne prawne do planowanych działań.

Audytorzy JPL Group prowadzący audyt ochrony danych osobowych posiadają ponad 10-letnie doświadczenie w dziedzinie danych osobowych. Jakość audytów przeprowadzanych przez JPL Group jest zasługą sprawdzonych i wypracowanych przez lata doświadczeń procedur, które umożliwiają efektywne zebranie istotnych z punktu widzenia audytu informacji.