PL EN

Przejęcie obowiązków ABI

Oferujemy profesjonalny outsourcing ABI – nasi eksperci przejmą pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji i będą wykonywali pełnię jego obowiązków w Twojej firmie.

Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) odwołuje się do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i oznacza on osobę, której zadaniem jest prowadzenie działań w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych z upoważnienia administratora danych osobowych.

Poprzez przejęcie funkcji ABI pozwalamy naszym Klientom skupić się na przedmiocie ich działalności, a my robimy to, na czym znamy się najlepiej.

Powoływany spośród naszych ekspertów Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

 • Jest wyraźnie wskazaną tj. z imienia i nazwiska osobą, niemniej Klient obsługiwany jest przynajmniej przed dwie osoby: prawnika oraz eksperta IT
 • Jest zgłaszany do Rejestru Administratorów Bezpieczeństwa Informacji prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, co zwalnia Klienta z rejestracji zbiorów zawierających dane zwykłe w rejestrze Zbiorów Danych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Jest zewnętrznym doradcą, ale dąży do zbudowania u Klienta relacji partnerskich m.in. w ramach pełnionych cyklicznie dyżurów
 • Pozostaje w kontakcie z osobą koordynującą po stronie Klienta, jak również ze wszystkimi pracownikami Klienta, którzy mają możliwość zwrócenia się do ABI z prośbą o wyrażenie opinii, czy przygotowanie konkretnych wytycznych

Poprzez przejęcie obowiązków ABI m.in.:

 • Przeprowadzamy wstępny audyt ochrony danych osobowych
 • Przygotowujemy Politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi
 • Przygotowujemy niezbędne procedury regulujące w firmie bezpieczeństwo informacji, takie jak: procedury retencji danych, procedury udostępniania danych osobowych
 • Bierzemy czynny udział w tworzeniu procedur u Klienta, które oddziałują na bezpieczeństwo informacji, takie jak Regulamin Pracy, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Instrukcje kancelaryjne
 • Wspieramy Klienta w wydawaniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzeniu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Uczestniczymy i opiniujemy wszelkie nowe produkty i usługi powstające u Klienta, związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • Opiniujemy wprowadzane u klienta narzędzia do przetwarzania danych osobowych lub mające zapewnić bezpieczeństwo fizyczne
 • Bierzemy udział w negocjacjach dotyczących udostepnienia danych osobowych, powierzenia danych osobowych np. z uwagi na m. in. organizację akcji marketingowych, outsourcing usług księgowych, informatycznych etc.
 • Przeprowadzamy regularne szkolenia zarówno wstępne, jak i cykliczne dla pracowników Klienta z zasad przetwarzania danych osobowych, w ramach szkoleń bezpośrednich lub e-learningowych

Dokładamy wszelkich starań, aby obsługa ABI prowadzona przez naszych ekspertów odpowiadała Państwa indywidualnym wymaganiom i jednocześnie również opierała się stale na aktualnych przepisach prawa. Przekazując nam ten obszar w ramach bezpieczeństwa informacji, mogą mieć Państwo pewność, że wszystkie włączone w zakres obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji czynności prowadzone będą kompleksowo i fachowo.