PL EN

Zarządzanie kryzysowe

Wspieramy organy administracji publicznej w przygotowywaniu planów zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Głównym celem zarzadzania kryzysowego jest takie kierowanie bezpieczeństwem, aby zapobiegać występowaniu sytuacji kryzysowych, prowadzić kontrolę zaplanowanych działań, odpowiednio reagować w razie wystąpienia kryzysów, a także kompleksowo usuwać ich skutki wraz z odtwarzaniem właściwej infrastruktury o zasobów. W ten sposób w przypadku nieoczekiwanych zmian możliwe będzie natychmiastowe podjęcie stosownych działań.

W tym zakresie oferujemy przeprowadzenie audytu prawidłowości zarządzania kryzysowego w organach administracji publicznej na kontroli zewnętrznej oraz potrzeby wewnętrzne. W wyniku audytu mogą Państwo otrzymać informacje wraz z zaleceniami dotyczącymi stanu zarządzania kryzysowego.

Bazujemy na Ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) z późn. zm. i pozostałych dokumentach dotyczących zarządzania kryzysowego. Nasi specjaliści posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia audytów i służą fachowym wsparciem. Wszystkie usługi są realizowane w oparciu o indywidualne ustalenia z Klientem.