PL EN

Plany działań dla operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych

Operatorów pocztowych i przedsiębiorstwa telekomunikacyjne wspieramy w przygotowaniu kompletnych planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Głównym celem planów jest gotowość do podejmowania czynności zależnie od zagrożenia, aby umożliwić odtworzenie bądź też utrzymanie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz pocztowych dla służb oraz pozostałych użytkowników.

W imieniu Klienta przeprowadzamy wszelkie niezbędne uzgodnienia, prowadzimy korespondencję z właściwymi urzędami, sporządzamy procedury aż do ich akceptacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), operator telekomunikacyjny jest zobowiązany do posiadania aktualnych i uzgodnionych plany działań dotyczących sytuacji szczególnych zagrożeń. W przypadku operatorów pocztowych stosuje się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie planów działań operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia.

ul. Wrzesińska 12 lok. 27, 03-713 Warszawa
Tel: (+48) 22 841 05 48
Email: biuro@jplgroup.pl