PL EN

Przejęcie obowiązków IOD

Przejęcie obowiązków IOD

Oferujemy profesjonalny outsourcing IOD ( przejęcie obowiązków IOD ) – nasi eksperci przejmą pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych i będą wykonywali pełnię jego obowiązków w Twojej firmie.

„Inspektor Ochrony Danych (IOD) jest wyznaczany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) i jest osobą, której zadaniem jest m. in.:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
d) współpraca z organem nadzorczym;

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
Poprzez przejęcie funkcji IOD pozwalamy naszym Klientom skupić się na przedmiocie ich działalności, a my robimy to, na czym znamy się najlepiej.

Powoływany spośród naszych ekspertów Inspektora Ochrony Danych :

 • Jest wyraźnie wskazaną tj. z imienia i nazwiska osobą, niemniej Klient obsługiwany jest przynajmniej przed dwie osoby: prawnika oraz eksperta IT
 • Jest zewnętrznym doradcą, ale dąży do zbudowania u Klienta relacji partnerskich m.in. w ramach pełnionych cyklicznie dyżurów
 • Pozostaje w kontakcie z osobą koordynującą po stronie Klienta, jak również ze wszystkimi pracownikami Klienta, którzy mają możliwość zwrócenia się do IOD z prośbą o wyrażenie opinii, czy przygotowanie konkretnych wytycznych.”

Poprzez przejęcie obowiązków IOD m.in.:

 • Przeprowadzamy wstępny audyt ochrony danych osobowych
 • Przygotowujemy Politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi
 • Przygotowujemy niezbędne procedury regulujące w firmie bezpieczeństwo informacji, takie jak: procedury retencji danych, procedury udostępniania danych osobowych
 • Bierzemy czynny udział w tworzeniu procedur u Klienta, które oddziałują na bezpieczeństwo informacji, takie jak Regulamin Pracy, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Instrukcje kancelaryjne
 • Wspieramy Klienta w wydawaniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzeniu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Uczestniczymy i opiniujemy wszelkie nowe produkty i usługi powstające u Klienta, związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • Opiniujemy wprowadzane u klienta narzędzia do przetwarzania danych osobowych lub mające zapewnić bezpieczeństwo fizyczne
 • Bierzemy udział w negocjacjach dotyczących udostepnienia danych osobowych, powierzenia danych osobowych np. z uwagi na m. in. organizację akcji marketingowych, outsourcing usług księgowych, informatycznych etc.
 • Przeprowadzamy regularne szkolenia zarówno wstępne, jak i cykliczne dla pracowników Klienta z zasad przetwarzania danych osobowych, w ramach szkoleń bezpośrednich lub e-learningowych

Dokładamy wszelkich starań, aby obsługa przejęcia obowiązków IOD prowadzona przez naszych ekspertów odpowiadała Państwa indywidualnym wymaganiom i jednocześnie również opierała się stale na aktualnych przepisach prawa. Przekazując nam ten obszar w ramach bezpieczeństwa informacji, mogą mieć Państwo pewność, że wszystkie włączone w zakres obowiązków Inspektora Ochrony Danych czynności prowadzone będą kompleksowo i fachowo.

ul. Wrzesińska 12 lok. 27, 03-713 Warszawa
Tel: (+48) 22 841 05 48
Email: biuro@jplgroup.pl