PL EN

Dokumentacja ochrony danych osobowych

Zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zaleca się, aby każdy podmiot przetwarzający dane osobowe posiadał odpowiednią dokumentację dotyczącą procedur i mechanizmów przetwarzania danych oraz ich bezpieczeństwa

Wyręczamy naszych Klientów z zadań, jakimi są przygotowanie oraz implementacja dokumentów regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych. W tych ramach sporządzamy dokumenty takie jak:

  • Polityki Bezpieczeństwa
  • Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi
  • Wzory upoważnień do przetwarzania danych osobowych
  • Umowy o poufności

Ponadto wspieramy naszych Klientów w przygotowaniu dokumentów, które w pewnym zakresie dotykają bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych m.in.:

  • Regulamin Pracy
  • Regulamin ZFŚS
  • Regulamin archiwizacji
  • Regulamin wykonywania kopii zapasowych
  • Regulamin korzystania z służbowych narzędzi pracy (np. komputer przenośny, telefon).
  • Regulamin BYOD (Bring your own device)

Dokumenty powstają w oparciu o przepisy ustawy oraz powiązanych z nią aktów wykonawczych oraz o dane przedsiębiorstwa lub organizacji – możemy pozyskać je również przez audyt, co pozwala nam na uzyskanie kompletnych informacji potrzebnych do tworzenia dokumentacji ochrony danych osobowych. Nasi eksperci w dziedzinie danych osobowych są całkowicie do Państwa dyspozycji.