PL EN
Kariera

Motto JPL Group

JPL Group pragnie budować efektywne i otwarte środowisko pracy przez różnorodność i integrację, które gwarantują sukces w biznesie. Uważamy, że różnorodność i integracja zawiera się m.in. w pochodzeniu etnicznym, płci, światopoglądzie, religii i przekonaniach, orientacji seksualnej, wieku, sprawności fizycznej, wykształceniu, narodowości.

Aktualne oferty pracy

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji.

Perspektywy

Zdajemy sobie sprawę, że każdy chciałby pracować dla firmy, która daje możliwości rozwoju osobistego oraz zawodowego. Chcemy jak najlepiej zharmonizować potrzeby naszej firmy z planami oraz potencjałem pracujących w niej osób. Naszym priorytetem jest rozpoznawanie i ułatwianie rozwoju talentom. Tworzymy programy szkoleniowe z myślą o rozwoju pracowników, jak również finansujemy ich edukację. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu na tym polu oraz zapewnieniu nowych wyzwań, stajemy się szczególnie atrakcyjnym pracodawcą.

Wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe

Wierzymy w wartość wynagrodzenia opartego na wynikach.

Wynagrodzenie podstawowe ma zapewnić każdemu pracownikowi regularną pensję o przewidywanej wysokości. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia pozostaje zależna od rodzaju pracy, konkurencji na rynku, kwalifikacji pracownika, jak również jego wyników i osiągnięć w JPL Group na przestrzeni roku.

W ramach świadczeń dodatkowych proponujemy dofinansowanie nauki języków, studiów, dodatki komunikacyjne.

Wspieramy ideę Work Life Balance. Wychodząc jej naprzeciw stosujemy elastyczne godziny pracy. Dzięki temu pracownicy mogą rozpocząć pracę pomiędzy godziną 7:00 a 10:00, zaś zakończyć ją w godzinach pomiędzy 15:00 a 18:00. Akceptujemy również pracę zdalną.

Rekrutacja

Proces rekrutacji i selekcji może przebiegać różnie w zależności od specyfiki oferowanego stanowiska. W związku z tym w trakcie procesu rekrutacji kandydat może zostać zaproszony do udziału w jednym bądź kilku etapach rekrutacji.

Nadesłana przez Kandydata aplikacja jest przez nas rozpatrywana pod kątem wymagań i oczekiwań określonych w profilu stanowiska. Osoby, które wstępnie spełniają nasze oczekiwania zostaną zaproszone na rozmowę, podczas której chcemy poznać kandydata bliżej.

W zależności od stanowiska, na które prowadzimy rekrutację, może zdarzyć się, że będziemy chcieli sprawdzić w praktyce Twoją wiedzę, umiejętności, w tym językowe, jak również predyspozycje osobowościowe.

Najlepszym kandydatom składamy ofertę pracy. Mamy jednocześnie nadzieję, iż podczas całego procesu rekrutacji kandydat będzie miał wystarczającą możliwość na poznanie naszej firmy, aby z pełnym przekonaniem mógł podjąć decyzję, iż JPL Group jest firmą odpowiednią dla niego.

Studenci

JPL Group oferuje miejsca praktyk. Każdy praktykant ma okazję poczuć się jak pełnoetatowy pracownik, aktywnie uczestnicząc w życiu firmy. Realizując rozmaite projekty, praktykanci mogą sprawdzić swoją kreatywność, rozwinąć swoje kompetencje i wnieść świeże spojrzenie na sprawy firmy.

Do programu praktyk szukamy pełnych pasji, pomysłów i energii, zmotywowanych studentów III-V roku studiów prawniczych i informatycznych.

W zamian oferujemy możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, możliwość skonfrontowania wiedzy nabytej w trakcie studiów z rzeczywistością biznesową, rozwój kompetencji, jak również opiekę mentora.