PL EN
Branże i nasi klienci

Branże i nasi klienci

Nasi Klienci to przedsiębiorstwa działające w różnych branżach od przemysłu przez handel po usługi finansowe. Dotychczas nie spotkaliśmy podmiotu działającego na rynku, który nie posiadałby danych osobowych, choćby pracowniczych, bądź innych informacji poufnych, które jest zobowiązany chronić.

Każda branża charakteryzuje się jednak swoją specyfiką, działa w specyficznym jedynie dla siebie środowisku prawnym, bądź posiada inną wrażliwość tematów dotyczących bezpieczeństwa informacji. Nasze doświadczenie i specjalizacja oraz nastawione na rezultat podejście do Klienta pozwala nam sprostać wszystkim oczekiwaniom naszych Klientów.

Medycyna i Farmacja

Sukces firmy z branży medycznej i farmaceutycznej jest uzależniony od zaufania jej klientów. Firmy działające na tym polu w swojej bieżącej działalności przetwarzają ogromne ilości informacji, danych osobowych, w tym danych wrażliwych (m.in. w ramach działań niepożądanych, dostarczania informacji medycznej, jak również działań sprzedażowo – marketingowych). W związku z tym jednym z podstawowych celów jakie branża medyczna i farmaceutyczna powinna sobie postawić jest bezpieczeństwo informacji, w tym danych osobowych. JPL Group z sukcesem realizuje projekty audytowe oraz doradcze, jak również przejmuje pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych.

Agencje reklamowe, marketingowe, domy mediowe

Duża część działań marketingowych opiera się na wykorzystywaniu danych osobowych (m. in. w związku z organizacją konkursów, loterii, programów lojalnościowych, tworzeniem aplikacji mobilnych). Jednocześnie rozumiemy jaki wpływ na wizualizację marketingową mają dodatkowe niezbędne klauzule zgody, czy publikowane na ulotkach regulaminy.

JPL Group ma doświadczenie w obsłudze takich projektów i z sukcesem godzi interesy strony kreatywnej oraz bezpieczeństwa prawnego. Przygotowując oprawę prawną do projektów marketingowych myślimy przyszłościowo i dbamy o to aby pozyskane dane mogły być wykorzystywane zgodnie z zamierzeniami Klienta również w ramach późniejszych działań, oraz w sposób niebudzący niezadowolenia po stronie osób, których dane dotyczą.

E-commerce

Popularność i dostępność Internetu przyczyniła się do aktywizacji elektronicznego kanału dystrybucji. Rynek e-commerce cechuje się niską barierą wejścia i dotarcia do klientów. Niezależnie od powyższego sprzedaż na odległość wiąże się ze zdecydowanie większą ilością obostrzeń prawnych, aniżeli sprzedaż tradycyjna. JPL Group wyręcza Klientów w przygotowaniu konceptu prawnego biznesu E-commerce oraz przygotowuje pełną oprawę prawną – zarówno jeśli chodzi o aspekt zewnętrzny tj. niezbędne regulaminy, klauzule, jak również aspekt wewnętrzny – przygotowanie niezbędnej dokumentacji tj. Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi.

Instytucje finansowe

JPL Group posiada szerokie doświadczenie w audycie bezpieczeństwa informacji oraz doradztwie dla banków, firm ubezpieczeniowych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Jako jedna z niewielu firm posiadamy doświadczenie w obejmowaniu obowiązków Inspektora Ochrony Danych w domach maklerskich i towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Firmy produkcyjne

Nasi Klienci z sektora produkcyjnego wiedzą, że ich działalność dotyka także sfery bezpieczeństwa informacji. JPL Group posiada szerokie doświadczenie w audycie firm produkcyjnych, w których szczególne znaczenie przypisywane jest przetwarzaniu danych kadrowych (m.in. badanie czasu pracy, system weryfikacji tożsamości podczas wejść na teren produkcji, monitoring wizyjny, badanie trzeźwości pracowników, system whistleblowing scheme).

Instytucje publiczne

Instytucje publiczne tak samo jak biznes zobowiązane są do zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych. W niektórych przypadkach te wymogi wyrażone w szczególnych przepisach prawa są bardziej szczegółowe, a osoby, których dane dotyczą pokładają wyższe oczekiwanie w stosunku do standardów stosowanych w organach zaufania publicznego. JPL Group posiada szerokie doświadczenie w działalności audytowej, jak również w przejęciu funkcji Inspektora Ochrony Danych w instytucjach publicznych.

Usługi

Usługodawcy korzystający z naszych usług doskonale wiedzą jak ważne jest budowanie wśród klientów zaufania. JPL Group doradza usługodawcom w przygotowaniu konceptu przetwarzania danych osobowych (np. potencjalnych klientów, klientów, dostawców), zaś w ramach audytu weryfikuje status organizacji w tym zakresie. Naszymi klientami są również usługodawcy, którzy zapraszają nas do kooperacji w świadczonych przez nich usługach np. firmy IT, przygotowujące zaawansowane systemy informatyczne lub mobilne, kancelarie prawne specjalizujące się w fuzjach i przejęciach, które chcą skonsultować zmiany z perspektywy przepływu danych osobowych.

Developerzy

Developerzy będący naszymi Klientami wiedzą, iż ich działalność dotyka także sfery bezpieczeństwa informacji. JPL Group posiada szerokie doświadczenie w audycie firmy developerskich, w których szczególne znaczenie przypisywane jest przetwarzaniu danych kadrowych (m.in. badanie czasu pracy, system weryfikacji tożsamości podczas wejść na teren budowy, monitoring wizyjny, badanie trzeźwości pracowników, system whistleblowing scheme), jak również zgodności działań marketingowych z obowiązującymi przepisami prawa.

ul. Wrzesińska 12 lok. 27, 03-713 Warszawa
Tel: (+48) 22 841 05 48
Email: biuro@jplgroup.pl